DE 10 FINALISTEN...
Jos Van Roey
Jos Van Roey werd geboren op 26-01-1910 te Brasschaat maar de familie is reeds in 1916 naar Herentals verhuisd. Jos overleed aldaar op 15 april 1976. Hij heeft dus 60 jaar in Herentals gewoond. Naast zijn dienstactiviteit van 43 jaar als gemeenteontvanger van Herentals ontplooide Jos een ganse waaier van culturele activiteiten. Er was in die tijd geen enkele manifestatie in en dikwijls buiten Herentals of Jos had er een zeer groot aandeel in. Van jongs af aan interesseerde hem vooral het toneel. Zijn liefde voor het toneel, zijn kennis van zaken en ervaring heeft hij ten dienste gesteld van verschillende toneelverenigingen, zowel als acteur als als regisseur. Hij was vele jaren de grote bezieler van het Herentals toneeltornooi dat ieder jaar opnieuw volle zalen lokte. Zijn tweede grote liefde ging naar alles wat de heimat aanging. Zijn Kempen was hem boven alles lief en hij bezong ze in voordrachten, artikels in kranten en tijdschriften en in talrijke gedichten. Hij werd actief lid van de Sint Sebastiaansgilde en hij slaagde er in om ze met hun volksdansen een wereldvermaardheid te geven. De talrijke optredens in het buitenland zijn hiervan getuigen. Bovendien haalde de groep de gouden medaille op het internationaal volksdansfestival in Schoten. Hij werd verkozen tot hoofdman voor het leven en bij zijn benoeming tot tweede opperdeken van de Hoge Gilderaad der Kempen, tot erehoofdman bij zijn eigen gilde.Jos was eveneens de grote promotor van heel wat stoeten in Herentals en omgeving: zoals vb. de stoet van het 750 jarig bestaan van Herentals, de stoet van Rik Van Looy toen hij keizer werd en de Heggestoet in Poederlee. Toeristisch kon hij bogen op een ondervinding die velen hem kunnen benijden maar zelden zullen kunnen navolgen.Hij trad op als gids bij rondritten per trein, autobus, met de fiets of te voet. Met zijn uitleg en plezierige anecdotes wist hij iedereen te boeien en de reis tot een waar festijn te maken. De bekroning van zijn toeristische prestaties vinden wij in het bouwen van de toeristentoren. Het is "zijn" levenswerk en het zal een blijvende herinnering zijn van zijn inzet voor de inwoners van Herentals. Zoals Mijnheer de Deken destijds in zijn homilie zei: " Zoals Jos worden er alle 100 jaar geen geboren!"